EN

Search
Close this search box.

Yritysesittely

Riihimäen Kotikulma Oy

Riihimäen Kotikulma Oy on kokonaisuudessaan Riihimäen kaupungin omistama 1.1.2008 toimintansa aloittanut, yhteensä 37 vuokranmääritysyksikköä käsittävä aravavuokrataloyhtiö. Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä vuokrata hallitsemiaan tiloja. Riihimäen Kotikulma Oy:tä hallinnoi ja kiinteistöjä huoltaa yhtiön omistama Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy.

Yhtiön perustamisen taustalla oli kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden hallinnon hajanaisuus. Vuokra-asuntojen hallintoa kehitettiin yhtäaikaisesti vuokra-asuntostrategian laatimisen kanssa fuusioimalla kaksi kaupungin suurinta vuokrataloyhtiötä Kiinteistö Oy Riihimäen Itäkulma ja Kiinteistö Oy Riihimäen Länsikulma yhdeksi yhtiöksi. Riihimäen Kotikulman kohteet ovat kerros-, pienkerros- ja rivitaloasuntoja, joissa on yhteensä 1123 vuokra-asuntoa. Asunnoissa asuu n. 1900 asukasta, joka on n. 7 % Riihimäen asukasluvusta. Asuntojen pinta-ala on 64967 m². Lisäksi yhtiö omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita 32 huoneistosta ja rakentamattoman tontin osoitteessa Junailijankatu 11.

Kotikulmakonsernin palveluksessa on yhteensä 23 työntekijää. Yhtiöllä on toimisto kaupungin ydinkeskustassa osoitteessa Maisterinkatu 9.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Jäsenistä viisi on omistajan Riihimäen kaupungin nimeämiä ja kaksi asukaskokouksen nimeämää asukasedustajaa. Kaupungin edustajat yhtiökokoukseen nimeää kaupunginhallitus. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin sisäinen tarkastaja ja tarkastuslautakunta valvovat yhtiön toimintaa.

Strategia

Strategiset tavoitteet:

  • noudatetaan omistajaohjauksen antamia ohjeita
  • turvataan yhtiön talous
  • kehitetään vuokra-asumista kokonaisvaltaisesti
  • ylläpidetään ja kehitetään toimintaa
  • säilytetään kiinteistöjen tekninen arvo

Mitä tarkoittaa aravavuokrataloyhtiö?

Riihimäen Kotikulma Oy:n vuokrakohteet ovat pääosin aravarajoitusten alaisia, joihin vuokralaisiksi valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä.

Asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla katetaan muun muassa talon rakentamisesta ja korjaamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut. Asukasvalinta Riihimäen Kotikulma Oy:n asuntoihin tapahtuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antamien ohjeiden mukaan. Asukasvalintoja valvoo kaupungin asuntosihteeri jälkivalvontana.

Yhtiössä on kaksi asukkaiden valitsemaa asukastoimikuntaa, itä ja länsi. Toimikuntien tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä yhtiön ja asukkaiden välillä. Lisäksi toimikunnat järjestävät asukkaille yhteistä toimintaa, pihatalkoita, juhlia ja muuta harrastustoimintaa.

Tiedonantovelvollisuus

Riihimäen Kotikulma Oy:n on tiedotettava ennakolta asukastoimikunnalle vuokralaisille tärkeistä, välittömästi heidän asumiseensa liittyvistä asioista, kuten asuntokohteen huollon ja hallinnon uusista järjestelyistä tai taloudenpidossa tapahtuvista muutoksista sekä muistakin toimenpiteistä, jotka vaikuttavat vuokralaisen asemaan.

Riihimäen Kotikulma Oy:n on esitettävä ed. asukastoimikunnille selvitys edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen osoittamista menoista hoitomenoerittäin.

Riihimäen Kotikulma Oy:n on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä asukastoimikunnille arvio seuraavalle vuokranmäärityskaudelle arvioiduista menoista hoitomenoerittäin ja tämän talousarvion mukaisista vuokrantarkistuksista.

Kotikulman Kiinteistö­palvelut Oy

Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy on Riihimäen Kotikulma Oy:n omistama kiinteistöhuoltoyhtiö. Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy huolehtii Riihimäen Kotikulma Oy:n asuntojen isännöinnistä, huollosta, siivouksesta, remonttitoiminnasta, taloushallinnosta, vuokranvalvonnasta, vuokranperinnästä sekä vuokravakuuksista, jotka vaaditaan kaikkiin asuntoihin.