Kotikulma

Riihimäen Kotikulma Oy

Yritysesittely

Riihimäen Kotikulma Oy on kokonaisuudessaan Riihimäen kaupungin omistama 1.1.2008 toimintansa aloittanut, yhteensä 37 vuokranmääritysyksikköä käsittävä aravavuokrataloyhtiö. Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä vuokrata hallitsemiaan tiloja. Riihimäen Kotikulma Oy:tä hallinnoi ja kiinteistöjä huoltaa yhtiön omistama Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy.

Yhtiön perustamisen taustalla oli kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden hallinnon hajanaisuus. Vuokra-asuntojen hallintoa kehitettiin yhtäaikaisesti vuokra-asuntostrategian laatimisen kanssa fuusioimalla kaksi kaupungin suurinta vuokrataloyhtiötä Kiinteistö Oy Riihimäen Itäkulma ja Kiinteistö Oy Riihimäen Länsikulma yhdeksi yhtiöksi. Riihimäen Kotikulman kohteet ovat kerros-, pienkerros- ja rivitaloasuntoja, joissa on yhteensä 1123 vuokra-asuntoa. Asunnoissa asuu n. 1900 asukasta, joka on n. 7 % Riihimäen asukasluvusta. Asuntojen pinta-ala on 64967 m². Lisäksi yhtiö omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita 32 huoneistosta ja rakentamattoman tontin osoitteessa Junailijankatu 11.

Kotikulmakonsernin palveluksessa on yhteensä 23 työntekijää. Yhtiöllä on toimisto kaupungin ydinkeskustassa osoitteessa Maisterinkatu 9.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Jäsenistä viisi on omistajan Riihimäen kaupungin nimeämiä ja kaksi asukaskokouksen nimeämää asukasedustajaa. Kaupungin edustajat yhtiökokoukseen nimeää kaupunginhallitus. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin sisäinen tarkastaja ja tarkastuslautakunta valvovat yhtiön toimintaa.

Asukaslähtöistä asumista

Riihimäen Kotikulma Oy:n vuokrakohteet ovat pääosin aravarajoitusten alaisia, joihin vuokralaisiksi valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä.

Asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla katetaan muun muassa talon rakentamisesta ja korjaamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut. Asukasvalinta Riihimäen Kotikulma Oy:n asuntoihin tapahtuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antamien ohjeiden mukaan. Asukasvalintoja valvoo kaupungin asuntosihteeri jälkivalvontana.

Yhtiössä on kaksi asukkaiden valitsemaa asukastoimikuntaa, itä ja länsi. Toimikuntien tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä yhtiön ja asukkaiden välillä. Lisäksi toimikunnat järjestävät asukkaille yhteistä toimintaa, pihatalkoita, juhlia ja muuta harrastustoimintaa.

Strategia

Strategiset tavoitteet

  • noudatetaan omistajaohjauksen antamia ohjeita
  • turvataan yhtiön talous
  • kehitetään vuokra-asumista kokonaisvaltaisesti
  • ylläpidetään ja kehitetään toimintaa
  • säilytetään kiinteistöjen tekninen arvo

Visio 2021

Riihimäen Kotikulma Oy

Missio

Yhtiö tarjoaa tasokasta ja kustannukset optimoivaa vuokra-asumispalvelua säilyttäen omaisuuden teknisen kunnon ja arvon omistajan tuella.
Yhtiö vastaa osaltaan Riihimäen alueella ARA-asuntojen kysyntään.

Visio

Yhtiön käyttötalous on tasapainossa.
Tuotetaan haluttuja asumispalveluja Riihimäen kaupungin omistamaan vuokra-asuntokantaan.

Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy

Missio

Yhtiö tuottaa omistajalleen Riihimäen Kotikulma Oy:lle omistajan ja työnantajan henkilöstölleen antamin ohjein laadukkaita ja kustannuksiltaan kokonaistaloudellisia kiinteistöhuoltopalveluja.
Toteutetaan omistajan omaisuuden, teknisen kunnon ja arvon säilyminen.

Visio

Yhtiö on omillaan toimeentuleva, laadukkaita kiinteistöhuoltopalveluita tuottava ja Riihimäen kaupungin/Riihimäen Kotikulma Oy:n omistaman vuokra-asuntokannan hoidosta vastaava yritys.

Arvot

Avoimuus

Luotettavuus

Avoimuus

Toiminnassaan Kotikulmakonserni toimii asukkaan hyväksi tasapuolisesti, arvostavasti ja pätevästi sekä huolehtii henkilöstön koulutuksesta ja hyvinvoinnista työssä.

Kotikulman Kiinteistö­palvelut Oy

Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy on Riihimäen Kotikulma Oy:n omistama kiinteistöhuoltoyhtiö. Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy huolehtii Riihimäen Kotikulma Oy:n asuntojen isännöinnistä, huollosta, siivouksesta, remonttitoiminnasta, taloushallinnosta, vuokranvalvonnasta, vuokranperinnästä sekä vuokravakuuksista, jotka vaaditaan kaikkiin asuntoihin.

Kotikulman tiedonanto­velvollisuus​

Tietoa yhteistyö­kumppaneille​

Riihimäen Kotikulma Oy

Toivomme ensisijaisesti verkkolaskuja.

Y-tunnus — 0592797-2
Verkkolaskuosoite (OVT tunnus) — 003705927972
Välittäjä — Maventa
Välittäjän tunnus — 003721291126

Jotta lasku saadaan nopeasti käsiteltyä huomioittehan että laskulta löytyy seuraavat tiedot:

Viite: Kiinteistön osoitetieto sekä huoneistotunniste ja ostajan/tilaajan nimi

Maksuehto: minimissään 14 päivää. Lyhyemmällä maksuehdolla lasku saattaa myöhästyä maksatuksesta ehdotetun ajan puitteissa.

Sähköpostiosoite ostolaskuillemme on:
ostolaskut.kotikulma@riihimaki.fi

Pyydämme lähettämään laskun sähköpostin liitetiedostona siten että yksi laskun on yksi tiedosto.

Kotikulman Kiinteistö­palvelut Oy

Y-tunnus — 0205776-4
Verkkolaskuosoite (OVT tunnus) — 003702057764
Välittäjä — Maventa
Välittäjän tunnus — 003721291126