EN

Search
Close this search box.

Yleiset tilat

Yleiset tilat ja asumisviihtyvyys

Yleiset tilat ovat asukkaiden yhteisessä käytössä. Paloturvallisuussyistä yleisissä tiloissa, kuten rappukäytävissä ja varastojen käytävillä, ei saa säilyttää tavaroita. Yleisiin tiloihin jätetyt tavarat poistetaan ja siitä aiheutuneet kustannukset laskutetaan tavaroiden omistajalta.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hisseissä.

Asumisympäristön kodikkuus ja viihtyisyys riippuu paljolti siitä, kuinka hoidettuina ja siisteinä talon yhteiset tilat ja piha-alueet pidetään. Ensivaikutelma asuinalueesta, talosta ja sen asukkaista muodostuu juuri näistä seikoista.

Varastot

Taloissa on ulkovälineille, kuten polkupyörille omat säilytystilat. Usein myös lastenvaunuille on oma paikka. Ulkoiluvälinevarasto ei ole lasten lelujen säilytyspaikka, eikä myöskään leikkipaikka.

Varastotiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, kuten bensiiniä tai kaasupulloja eikä polttomoottorilla varustettuja laitteita. Varastojen käytävillä ei saa säilyttää tavaraa.

Jokaisella asunnolla on oma erillinen huoneistokohtainen irtainvarasto, varasto on numeroitu huoneistoa vastaavasti. Irtainvarastossa ei välttämättä kannata varastoida arvokasta omaisuutta, kuten kalliita lasketteluvälineitä tai arvohuonekaluja. Varaston käytävät on pidettävä paloturvallisuussyistä tyhjinä.

Huolehdi, että irtainvarastosi lukitus on kunnossa. Asukas huolehtii itse irtainvarastonsa oveen lukon.

Poismuuton yhteydessä irtainvarasto on tyhjennettävä tai tyhjennys laskutetaan asukkaalta.

Porraskäytävä ja hissi

Porraskäytävät hisseineen ovat kerrostalon eniten käytettyjä yhteisiä tiloja, jotka eivät sovi kokoontumis- tai leikkipaikoiksi.

Paloturvallisuuden takia porraskäytävät ja muut kulkureitit on pidettävä tyhjinä. Porraskäytävässä olevat esineet voivat estää tai hidastaa poistumista vaaratilanteessa, saada tulipalon leviämään tai tuottaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja. Pelastuslain mukaan porraskäytävissä ei saa säilyttää esimerkiksi levähdyspenkkejä, huonekasveja, lastenvaunuja, rollaattoreita tai rullalautoja. 

Rappukäytävän siivouksesta vastaa vuokranantaja.

Rappukäytävien ulko-ovissa on yleensä sähkölukot, joilla ne lukitaan yöksi. Lukitsemisen jälkeen ovista kulkevan tulee huolehtia, että ovi lukkiutuu.

Pesutupa ja kuivaushuone

Omassa kylpyhuoneessa kannattaa kuivattaa vain pieniä määriä pyykkiä kerrallaan. Pyykin kuivattaminen muissa huoneissa ei ole suositeltavaa, sillä kosteus voi tiivistyä ikkunalaseihin tai vaurioittaa rakenteita.

Useissa taloissa on asukkaiden käytössä oleva pesutupa ja kuivaushuone. Pesutupa on tarkoitettu vain talon asukkaiden pyykin pesuun. Ohjeet pesutuvan käytöstä ja järjestyssäännöt löytyvät pesutuvan seinältä.

Käytä koneita ja laitteita käyttöohjeiden mukaisesti. Ilmoita välittömästi huoltoyhtiölle, jos huomaat laitteissa vikaa.

Puhallin on käytössä yleensä klo 07–22. Kuivauspuhallinta ei saa käyttää yöaikana. Kuivaushuone on tarkoitettu ensisijaisesti pesutuvassa pestyille pyykeille. Jos kuivaushuoneessa on vapaata, niin suositellaan myös kotona pestyn pyykin kuivattamista talon kuivaushuoneessa, mikäli pesulan ja kuivaushuoneen käyttöohjeet tämän sallivat.

Hae pesty ja kuivattu pyykki pois ennen vuorosi loppumista. Jätä paikat siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.

Kerhohuone

Osassa taloista on kerhohuone. Kerhohuoneen käytöstä sovitaan isännöitsijän kanssa. Kerhohuoneissa ei saa majoittua.

Kerho- ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii asukastoimikunta, ellei toisin ole sovittu.

Sauna

Jos taloyhtiössä on sauna, vuokralainen voi halutessaan varata oman saunavuoron.

Saunavuoro varataan Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy:stä numerosta 019-569 5690.

Saunan käytöstä maksetaan saunamaksua 10 € ja se peritään vuokranmaksun yhteydessä.

Saunavuorot ja nk. lenkkisaunat on tarkoitettu talon asukkaiden käyttöön.

Saunan käytössä huomioitavaa:

Piha- ja leikkialueet

Siisti piha lisää asuinviihtyisyyttä. Asukastoimikunnan järjestämillä pihatalkoilla edistetään asukkaiden yhteistoimintaa ja asumisviihtyvyyttä. 

Luhti- ja rivitalojen asuntopihojen ja terassien kunnosta ja siisteydestä huolehtii asukas itse. Jos asukas laiminlyö asuntopihansa hoidon ja taloyhtiö joutuu kunnostamaan sen, kustannukset veloitetaan asukkaalta.

Lasten leikkipaikkojen kunnossapidosta ja kunnostamisesta vastaa kiinteistö. Mikäli huomaatte puutteita tai rikkoutuneen leikkivälineen, ilmoittakaa asiasta viipymättä isännöitsijälle. Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Kotieläinten ulkoiluttaminen näillä alueilla on ehdottomasti kielletty.

Asukaspysäköinti

Arjen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että asukkaat pysäköivät kulkuneuvonsa oikein niille varatuille paikoille. Liikennemerkein osoitettuja pelastusteitä ei saa tukkia. Asukkaat eivät saa myöskään pysäköidä naapurin autopaikalle tai vieraille varatuille paikoille. 

Ohjaa vieraasi pysäköimään vieraspaikoille tai lähimmälle yleiselle pysäköintipaikalle. 

Ajoneuvolla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta. Talvella väärin pysäköidyt autot haittaavat mm. lumen aurausta ja pihateiden hiekoitusta. Pihan liikennemerkkien vastainen pysäköinti on rangaistava teko ja siitä voidaan tehdä ilmoitus pysäköinninvalvojalle tai poliisille.

Lämpötolpan kansi on pidettävä lukittuna ja johtoja ei saa jättää roikkumaan tolpasta. Mikäli johto jää roikkumaan, huoltomiehellä on oikeus ottaa se pois ja sen saa lunastaa takaisin huoltoyhtiöstä maksua vastaan.

Pysäköintialueella ei saa säilyttää autoja, jotka ovat ajokelvottomia tai rekisteröimättömiä. Romuajoneuvot pyydetään siirtämään pois taloyhtiön alueelta. Mikäli ajoneuvon omistaja/haltija ei kehotuksesta huolimatta siirrä ajoneuvoa, Riihimäen kaupunki siirtää sen taloyhtiön pyynnöstä. Lasku siirrosta lähetetään ajoneuvon haltijalle. Romuauton toimittaminen kierrätykseen on maksutonta. Useat eri kierrätysfirmat noutavat romuauton puhelinsoitolla.

Autojen pesu ja korjaaminen talon piha- ja pysäköintialueella on kielletty.

Kiinteistöidemme pysäköinninvalvonnasta vastaa Aimo Park. Lisätietoa pysäköinninvalvonnasta löydät alla olevasta tiedotteesta.

Autopaikan varaus

Taloyhtiön tolpallisen autopaikan voit varata isännöintitoimistosta numerosta 019-569 5690.

Autopaikan hinta on 15 € ja se maksetaan vuokran yhteydessä vuokranantajalle.

Puutarhakatu 23:ssa on autokatospaikkoja, joiden hinta on 25 €.

Peltosaaren alueella on aluepysäköintijärjestelmä. Kadun varsille ja pihoihin on pysäköinti kielletty. Merkitsemättömät, tolpattomat parkkipaikat ovat ilmaisia, eikä niitä voi varata.

Linnunradankadun, Jupiterinkadun, Uranuksenkadun ja Saturnuksenkadun tolppapaikkoja hallinnoi Mikkonen Group Oy.

Autopaikkoja voi tiedustella numerosta 050-341 3050 tai info@mikkonengroup.com.