Yhtiön järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt jaetaan vuokrasopimuksen liitteenä vuokralaiselle.

Soveltamisala

Tämän kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava Järjestyslain (27.6.2003/612) lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä ja yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on mainittu.

Yleiset järjestystä koskevat määräykset

 • Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.
 • Talon asukkaat ovat vastuussa siitä, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.
 • Talon asukkaiksi katsotaan jokainen, joka oleskelee talossa yli 14 vuorokautta tai jonka oleskelu taloyhtiössä on säännöllistä.
 • Asuinhuoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan muuton jälkeisenä päivänä huoneistoon tulleet ja huoneistosta pois muuttaneet henkilöt isännöitsijätoimistoon. Mikäli asukkaat ovat poissa huoneistostaan yhtäjaksoisesti kolme päivää pitemmän ajan, on myös siitä ilmoitettava isännöitsijälle.

1§ Yhteiset tilat

 • Ulko-ovet pidetään suljettuina kello 20:00-07:00.
 • Ulko-ovien ollessa lukittuina, on niissä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja tupakointi sekä turha oleskelu niissä on kielletty.
 • Porras- ja kellaritiloissa ei saa säilyttää tavaroita eikä niitä saa käyttää kokous-, oleskelu- tai lasten leikkipaikkana.
 • Avonaisen tulen käsittely ullakko- ja kellaritiloissa on kielletty.
 • Paloluukkujen avaaminen tai yhteisissä tiloissa olevien vesijohtoventtiilien kiertäminen on kielletty.
 • Sähkövalo kellarista tai muista yhteisistä suojista poistuttaessa on sammutettava ja ovet suljettava ja lukittava.
 • Yleisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

2§ Ulkoalueet

 • Piha-alue tulee pitää siistinä. Piha-alueeseen kuuluvat myös kiinteistöön välittömästi liittyvät, kiinteistön hoitoon kuuluvat katualueet.
 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä niille varattuun paikkaan. Kierrätettävät jätteet tulee laittaa niitä varten varattuihin keräysastioihin. Muiden, kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta vastaavat asukkaat itse.
 • Yksityisten tavaroiden säilytys pihamaalla on kielletty.
 • Istutettujen puiden ja pensaiden vahingoittaminen on kielletty.
 • Polkupyörät, lastenvaunut ja lelut pidetään niille varatuissa paikoissa.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityille autopaikoille. Ajo piha-alueille on sallittua vain huoltoajotapauksissa.

3§ Huoneistot

 • Kaikki muita häiritsevä elämä, kuten naapurihuoneistoihin kuuluva meluaminen, kovaääninen puhe, soitto ja laulu on kiellettyä kaikkina vuorokauden aikoina, korostetusti kello 22:00-07:00 välisenä aikana.Perhe- tms juhlien tai vierailujen sattuessa yöaikaan, on niistä tiedotettava ympärillä asuville naapureille ja isännöitsijälle.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava taloyhtiön edustajalle.
 • Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemiseen tarvitaan aina yhtiön lupa.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka voivat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Myöskään ongelmajätteitä ei saa kaataa viemäriverkostoon.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.
 • Huoneistoihin kuuluvilla oleskeluparvekkeilla on ehdottomasti vältettävä pitämästä vaatteita tms. riippumassa niin, että nämä näkyvät yli parvekkeen kaiteen. Siivottaessa parveketta on huomattava, ettei roskia saa lakaista alas parvekkeilta.

4§ Tomuttaminen

 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen ulkoalueella on sallittu arkipäivisin klo 8:00-12:00 ja 16:00-19:00, sekä lauantaisin klo 8:00-12:00.
 • Porrashuoneissa, ikkunoissa ja oleskeluparvekkeilla on kaikenlainen pölyttäminen kielletty.

5§ Kotieläimet

 • Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä huoneistojen ulkopuolella sekä piha-alueella, eivätkä kotieläimet saa häiritä talon asukkaita.
 • Kotieläimet eivät myöskään saa liata yhtiön rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Eläimen omistaja on velvollinen siivoamaan aiheutuneen sotkun välittömästi.
 • Eläimiä ei saa päästää vapaaksi porrashuoneisiin, eikä niitä saa viedä yhteisiin säilytystiloihin.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
 • Lintujen talviruokintaa lukuunottamatta kaikki muu eläinten ja suurempien kaupunkilintujen, kuten pulujen, varisten jne. ruokkiminen parvekkeilla ja piha-alueilla on kielletty.
 • Järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
  1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä
  2. pidettävä huolta, ettei koira pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle kytkemättömänä, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua
  3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella.

Tämä määräys koskee myös muita koiraan verrattavia kotieläimiä

6§ Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 4 Kyllä 4 Ei 4