EN

Search
Close this search box.

Pysäköinninvalvonta 4.3.2024 alkaen / Parking Control from 4.3.2024

Riihimäen Kotikulma aloittaa yksityisen pysäköinninvalvonnan Aimo Parkin kanssa 4.3.2024 alkaen. Aimo Park tulee valvomaan pysäköintiä kiinteistöidemme piha-alueilla, pelastusteillä ja pysäköintialueilla.

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Aimo Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on enintään kunnallisen pysäköintivirhemaksun verran.

Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla autopaikan vuokranneilla. Vuokrattuja autopaikkoja valvotaan vain erikseen pyynnöstä. Pelastusteillä pysäköinti on kielletty lukuun ottamatta lyhytkestoista lastaamista ja lastin purkua. Kuljettajan pitää kuitenkin pysytellä autonsa välittömässä läheisyydessä. Kun lasti on purettu, tulee auto pysäköidä välittömästi sallitulle paikalle. Vieraspaikoilla pysäköinti on sallittu paikalla esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Valvontapyynnöt (24h)

Mikäli kiinteistön alueella huomataan väärinpysäköintiä, voi asiasta tehdä Aimo Parkille valvontapyynnön osoitteessa www.aimopark.fi/valvontapyyntolomake. Valvontapyyntölomake on täytettävissä 24h vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä, näin tieto virheellisestä pysäköinnistä tavoittaa pysäköinninvalvojamme myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Valvontapyyntö välittyy reaaliajassa alueen vuorossa oleville pysäköinninvalvojille ja nämä pyritään tarkastamaan ensitilassa.

Reklamaatiot

Henkilön, joka on tyytymätön saamaansa valvontamaksuun, tulee tehdä kirjallinen reklamaatio Aimo Parkille. Vain Aimo Parkille tehty kirjallinen reklamaatio pysäyttää perinnän. Toimeksiantajia eli kiinteistön omistajia pyydetään ohjeistamaan asukkaita, vuokralaisia tms. asiakkaita tekemään reklamaatio suoraan Aimo Parkille. Reklamaation voit jättää sähköisesti osoitteessa www.aimopark.fi/reklamaatiolomake tai postitse osoitteeseen Aimo Park Finland Oy PL 542, 00101 Helsinki.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 020 781 2401 (Ma-To klo 10:00 – 12:00)

Info
p. 020 781 2400 (Ma-Pe klo 08:00 – 16:00)


Riihimäen Kotikulma to begin private parking control with Aimo Park from 4.3.2024. Aimo Park will control parking in our properties yard areas, rescue routes and parking areas.

The parking terms are presented in the signs designated for the property. If a car has been parked in violation of the terms, Aimo Park has the right to impose a control fee, which may not exceed the amount of the municipal parking fine.

Parking is only permitted in marked parking spaces by those who have leased a parking space. Leased parking spaces are only controlled separately on request. Parking on rescue routes is prohibited, with the exception of the brief loading and unloading of cargo. However, the driver must remain in the immediate vicinity of the vehicle. Once the cargo has been unloaded, the vehicle must be immediately moved to an appropriate parking space. Parking in guest parking spaces is permitted according to the terms presented on site. Guest spaces are only intended for guest parking.

Control Requests (24 h)

If you see an incorrectly parked car in the area, you can submit a control request to Aimo Park via our control request form: www.aimopark.fi/valvontapyyntolomake. The control request form can be submitted 24/7, which means that the information will reach our traffic wardens also outside the customer service hours. The control request will be forwarded to the traffic wardens on duty in real time, and they will attempt to check the report as soon as possible.

Complaints

If you are dissatisfied with a control fee imposed on you, please lodge a written complaint with Aimo Park. Collection proceedings can only be suspended with a written complaint to Aimo Park. The clients, i.e. owners of the property in question, are requested to instruct the residents, tenants and other customers to address complaints directly to Aimo Park. The complaint can be left via our complaint form: www.aimopark.fi/reklamaatiolomake or by mail Aimo Park Finland Oy PL 542, 00101 Helsinki.

Contact us

Customer Service
p. 020 781 2401 (Mon-Thu 10:00 – 12:00)

Info
p. 020 781 2400 (Mon-Fri 08:00 – 16:00)