Asumisturvallisuus

Ilmoita viat

Asukkaan on ilmoitettava huoltoyhtiölle tai talonmiehelle havaitsemistaan huoneiston tai kiinteistön muissa tiloissa olevien osien vahingoittumisesta, kuten rikkoutuneesta ikkunasta, hissistä, sähkölaitteesta tai vesivuodosta.

Ilmoitus on tehtävä heti, jos vika tai vahinko aiheuttaa vaaraa tai voi jatkuessaan aiheuttaa lisävahinkoa. Asukas voi joutua korvausvelvolliseksi viasta, josta ei ole tehnyt ilmoitusta. Tarkkaile myös ilmanvaihto-, lämmitys- ja WC: n huuhtelulaitteiden sekä vesihanojen kuntoa. Ilmoita vioista ja puutteista Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy:lle.

Huoltopäivystys

Huoltopäivystykseen voit soittaa iltaisin tai viikonloppuisin sellaisista tehtävistä, joita ei voi siirtää seuraavaan päivään. Huoltopäivystyksen numero iltaisin ja viikonloppuisin on 041 5450 165.

Avain hukassa?

Huoltopäivystys auttaa myös, jos avain on hävinnyt tai jäänyt väärälle puolelle ovea. Aukaisun pyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan, hänen tulee luonnollisesti olla asunnossa kirjoilla. Päivystäjä perii oven aukaisusta maksun.

  • ma -pe 7.30 – 15.30  35€
  • ma – pe 15.30 – 7.30 sekä iltaisin ja viikonloppuisin  50€

Vakuutukset

Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja ei korvata. Esim. tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen piiriin. Samoin myöskään vesivuodon aiheuttamia vahinkoja esim. huonekaluille ei korvata. Näiden vahinkojen varalle kehotamme ottamaan kotivakuutuksen.

Huom! Suihkun ottaminen päihtyneenä lisää vesivahinkoriskiä. Lattiakaivon päälle tuupertunut aiheuttaa veden tulvimisen huoneistoon ja alakerroksiin. Vahingon korjaaminen tulee kalliiksi ja korvaaminen jää vahingonaiheuttajalle.

Mitään arvotavaraa ei kannata säilyttää kellari -, ullakko- tai pihavarastossa. Muista myös, että lämmittämättömässä ullakko- tai pihavarastossa ei kosteudelle altis tavara säily.

Lasten turvallisuus

Vuosittain moni lapsi loukkaa itsensä juuri kotona touhutessaan. Riskejä voi vähentää omatoimisesti:

  • Ikkunoihin ja parvekeoviin kannattaa asentaa lapsen turvaksi rajoitinketju tai kaksiotetoimintoinen haka.
  • Huonekalut tulee sijoittaa siten, ettei lapsi pääse kiipeämään ikkunaruutua vasten.
  • Tarkasta asuntosi lieden lapsilukon toimivuus. Mikäli liedessä ei ole lapsilukkoa, suosittelemme turvareunan hankintaa.
  • Käyttämättömät pistorasiat on lapsiperheissä syytä varustaa suojatulpilla.
  • Lääkkeet on parasta säilyttää lukitussa lääkekaapissa.
  • Puhdistusaineet ja kemikaalit täytyy pitää lasten ulottumattomissa.
  • Lapsille turvallisimpia leikkipaikkoja ovat oman pihan leikkialueet, puistot ja urheilukentät. Ajotiet, parkkipaikat ja rakennustyömaat ovat vaarallisia paikkoja lapsille.

Palovaroitin

Asukkaan vastuulla on hankkia huoneistoon toimiva palovaroitin. Palovaroittimen hankkiminen onkin ensimmäisiä hankintoja, joita omaan kotiin kannattaa tehdä, myös laki velvoittaa meidät kaikki tähän. Omalla vastuulla on myös palovaroittimen pitäminen toimintakunnossa, kuntotarkastus kannattaa tehdä kuukausittain, niin ikäviä vahinkoja ei pääse tapahtumaan.

Hanki savun haistava palovaroitin. Se tunnistaa savun, hälyttää ja antaa aikaa pelastua. Jo yksi palovaroitin voi pelastaa henkesi. Sijoita se niin, että kuulet hälytysäänen myös makuuhuoneeseen. Mikäli asunnossasi on kaksi tai useampia kerroksia, sijoita palovaroittimia jokaiseen kerrokseen.

Palovaroitin ilman paristoa tai kaapissa lojumassa ei ole henkivartija. Tarkista säännöllisesti palovaroittimesi toiminta nappia painamalla. Palovaroitin ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla lyhyellä äänimerkillä: pip…pip…pip. Vaihda paristo välittömästi uuteen. Mikäli palovaroittimesi reagoi ruuankäryihin, tuuleta tilaa, jolloin varoitin lakkaa hälyttämästä. Älä poista ensimmäiseksi paristoa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 3 Kyllä 4 Ei 3