EN

Search
Close this search box.

Pysäköinninvalvonta 4.3.2024 alkaen / Parking Control from 4.3.2024

Riihimäen Kotikulma aloittaa yksityisen pysäköinninvalvonnan Aimo Parkin kanssa 4.3.2024 alkaen. Aimo Park tulee valvomaan pysäköintiä kiinteistöidemme piha-alueilla, pelastusteillä ja pysäköintialueilla. Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Aimo Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on enintään kunnallisen pysäköintivirhemaksun verran. Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla autopaikan vuokranneilla. Vuokrattuja […]

Vaaralliset jätteet

Riihimäellä järjestetään Kiertokapulan toimesta vaarallisten jätteiden keräystä keväisin. Asukkaat voivat myös itse viedä maksuttomasti ympäri vuoden Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille vaarallisia jätteitä. Jätteiden vastaanottopaikat löytyvät osoitteesta https://www.kiertokapula.fi/jatteiden-vastaanotto/ ja myös kunnanvarikolla on keräyspiste https://www.kiertokapula.fi/jatteiden-vastaanotto/kuntien-varikot/

Toimisto ja asiakaspalvelu suljettuna ke 4.10.2023

Toimistomme ja puhelinasiakaspalvelumme ovat koulutuksen vuoksi suljettuna keskiviikkona 4.10.2023. Emme myöskään vastaa sähköpostiviesteihin keskiviikon aikana. Mikäli huoneistossa tai kiinteistössä on sellainen vika tai vahinko, joka aiheuttaa vaaraa tai voi aiheuttaa lisävahinkoa, ja jota ei voi siirtää seuraavaan päivään, otathan yhteyettä huoltopäivystykseen. Huoltopäivystyksen puhelinnumero on 041 5450 165.

Uk­rai­nas­ta Rii­hi­mäel­le saa­pu­vien ma­joit­ta­mis­ta koor­di­noi Ko­to­kun­ta Oy

Riihimäen kaupunki, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy ja Riihimäen Kotikulma Oy ovat selvittäneet kohteet, jotka voidaan osoittaa Ukrainasta pakenevien käyttöön. Kotikulman vapaisiin vuokra-asuntoihin voi majoittua hajasijoitusmallin mukaisesti noin 240 henkilöä. Hajasijoitusmallisessa vastaanottokeskuksessa ihmiset asuvat vuokra-asunnoissa kodinomaisesti ja saavat palvelut vastaanottokeskuksen toimistolta. Kaupunki on toimittanut tiedot majoitukseen soveltuvista tiloista Kotokunta Oy:lle, joka on saanut Maahanmuuttovirastolta toimeksiannon […]

Muovinkierrätys

Kohteissamme on muovinkierrätyspisteet. Ohessa kierrättäjän muistilista muovinkierrätykseen.

ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

ARA-vuokra-asukkaat ovat keskimäärin melko tyytyväisiä asumiseensa ARA-vuokra-asunnoissa, selviää Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n julkistaman asukastyytyväisyysselvityksen tuloksista.