EN

ARA-vuokra-asukkaat tyytyväisiä asumiseensa

ARA-vuokra-asukkaat ovat keskimäärin melko tyytyväisiä asumiseensa ARA-vuokra-asunnoissa, selviää Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n tänään julkistaman asukastyytyväisyysselvityksen tuloksista. Kokonaistyytyväisyys asumiseen on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2019 toteutetussa ensimmäisessä selvityksessä.

ARA-asukkaat ovat pienituloisia

Selvityksessä kysyttiin asukkaiden kokemusta asumisensa kohtuuhintaisuudesta ja selvitettiin asukkaiden taloudellista asemaa. Selvityksen mukaan ARA-vuokra-asunnot kohdistuvat asukasvalintaperusteiden mukaisesti pienituloisille. Lähes puolet selvitykseen vastanneista ilmoitti kotitaloutensa bruttotuloiksi alle 20 000 euroa vuodessa. Yhden huoltajan lapsiperheistä 76 prosentilla vuositulot jäävät alle 30 000 euroon. Vastaajista puolet saa asumistukea ja 15 prosenttia vastaajista ilmoitti saavansa myös toimeentulotukea.

ARA-vuokra-asukkaat pitävät asumistaan kohtuuhintaisena. Selvityksessä yli 60 prosenttia vastaajista piti asuntonsa vuokraa kohtuullisena. Sen sijaan vain 46 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että asumiskustannusten jälkeen elämiseen jää riittävästi rahaa. Tämä korostaa ARA-asukkaiden pienituloisuutta.

Asumiskustannukset vievät yli 40 prosenttia kaikkien vastaajien tuloista. Erityisen tiukoilla ovat yhden huoltajan lapsiperheet, joissa asumiskustannukset vievät puolet kotitalouden tuloista. Ahtaalla ovat myös yksinasujat, joilla asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on 46 prosenttia.

Selvityksen toteutus

ARA-vuokra-asukkaiden näkemyksiä asumisesta, vuokranantajista, asumisen kohtuuhintaisuudesta ja heidän toimeentulostaan selvitettiin nyt valtakunnallisesti toisen kerran. Edellinen KOVA ry:n selvitys toteutettiin vuonna 2019. Selvityksen avulla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavat vuokrataloyhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja asukasyhteistyötään. Yhteisöt voivat myös vertailla tuloksia toisiin vuokrataloyhtiöihin.

Selvitykseen osallistui 20 KOVAn jäsenyhteisöä. Selvityksen otos oli noin 24 600 kotitaloutta ja selvityksen vastausprosentti oli 31 prosenttia. KOVAn yhteistyökumppanina selvityksessä oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Selvityksen toteutti KOVAn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.