Toiminta häiriötilanteissa

1. Talossa asuva asukas, hänen perheenjäsenensä tai vieraansa aiheuttaa muille asukkaille kohtuuttomaksi katsottavaa, jatkuvaa tai usein toistuvaa häiriötä tai epäjärjestystä omassa asunnossaan, talon yhteisissä tiloissa tai piha-alueella.

2. Häiriöstä kärsivä naapuri käy halutessaan keskustelemassa asiasta häiritsijän kanssa.

3. Ellei suullinen huomautus auta, häiriöstä kärsivä tekee kirjallisen häiriöilmoituksen, joka toimitetaan asukasisännöitsijälle. Häiriöilmoituksesta tulee käydä selville häiriöiden laatu sekä tapahtumisaika ja -paikka. Häiriöilmoitukseen on hyvä pyytää mahdollisimman monen häiriöstä kärsineen allekirjoitukset. Nimettömiä häiriöilmoituksia ei käsitellä.

4. Isännöitsijä antaa häiriöstä huomautuksen/varoituksen häiritsevälle asukkaalle. Varoitus toimitetaan asukkaalle saantitodistuksella tai haastemiehen välityksellä. Häiriöilmoituksen tekijän nimeä ei anneta eteenpäin.

5. Häiriön jatkuessa varoituksesta huolimatta, asukkaiden tulee kirjata edelleen ylös häiriötapahtumia ja toimittaa ne isännöitsijälle. Häiriön vakavuudesta riippuen isännöitsijä joko antaa toisen varoituksen tai ilmoittaa vuokrasopimuksen purkamisesta.

6. Mikäli asukas kiistää aiheuttaneensa häiriötä ja samalla kiistää vuokranantajan vuokrasopimuksen purkamisen, asia viedään käräjäoikeuden käsittelyyn. Häiriöistä ilmoittaneiden tulee olla valmiina todistamaan käräjäoikeudessa. Oikeusprosessi kestää 2–4 kuukautta.

7. Oikeuden häätöpäätöksellä ulosottoviranomaiset häätävät asukkaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4