Asukastoiminta

Asukastoiminta antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaa asumista koskeviin asioihin. Asukastoiminta perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta on asukkaiden edustaja Riihimäen Kotikulma Oy:n suuntaan. Asukastoimikunta päättää itsenäisesti sille annetun vuosittaisen toimintamäärärahan käytöstä ja järjestää kohteen asukkaiden intressien mukaista toimintaa. Asukastoimikunnan kokoukset ovat kaikille avoimia, joten sinne voi tulla kuka tahansa asukas kuuntelemaan ja kertomaan mielipiteensä talon asioista. Asukastoimikunnan järjestämistä tapahtumista tiedotetaan aina ilmoitustauluilla.

Asukaskokous

Asukaskokous on asukastoiminnassa ylin päättävä elin, joka valitsee asukastoimikunnan. Yhteishallintalain mukainen Riihimäen Kotikulma Oy:n asukaskokous pidetään vuosittain.  Kokouksessa valitaan asukastoimikunnat sekä itäiselle että läntiselle puolelle.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4